Báo chí nói về chúng tôi

Trang chủ / Báo chí nói về chúng tôi

[VTV1-THỜI SỰ 19H] TN VICTORY CHỦ ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ SGK MỚI

Tránh bị động và đảm bảo công tác đào tạo giáo viên trước năm học mới, Hội đồng Giáo dục và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thực nghiệm Victory đã tổ chức nhiều buổi hội thảo lấy ý kiến và thảo luận để nhanh chóng lựa chọn bộ SGK phù hợp với triết lý, mục tiêu cũng như kết hợp hài hòa với chương trình thực nghiệm bản sắc của Nhà trường. Ban Giám hiệu không chờ đợi đầy đủ bản in các bộ sách mà chủ động tìm hiểu bản điện tử để HĐGD và giáo viên dễ dàng nghiên cứu từ trước Tết nhằm đẩy nhanh việc lựa chọn.

Thầy Lê Tiến Thành – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực nghiệm Victory khẳng định: “Lựa chọn bộ sách là rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng bồi dưỡng để dạy sách đó như thế nào, thành bại của Chương trình Giáo dục phổ thông mới nằm ở mặt trận thực tiễn giảng dạy. Sách chỉ quyết định 30%, còn 70% thuộc về vai trò của giáo viên”. Vì vậy, việc nhanh chóng lựa chọn bộ sách phù hợp sẽ giúp Nhà trường đảm bảo công tác đào tạo giáo viên cách thức tiếp cận và áp dụng phương pháp giáo dục thực nghiệm hiệu quả dựa trên những chất liệu nội dung mới.