Thực đơn học đường

Dưới đây là Thực đơn từng cấp học tại Thực nghiệm Victory bao gồm: Mầm non, Tiểu học và THCS.

Các bữa ăn cung cấp được nhu cầu dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn các ngày cũng được thay đổi liên tục, đầy đủ những dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển tầm vóc và trí tuệ của học sinh.

Thuc don MN
Thuc don TH page 0001
Thuc don THCS