Biểu phí chính sách

Dưới đây là Thông báo Tuyển sinh, Chính sách và Biểu phí năm học 2024-2025 tại trường Mầm non Thực nghiệm Victory.

Biểu phí chính sách được công khai, minh bạch đối với các bậc phụ huynh. Nhà trường cũng có nhiều chính sách ưu đãi dành cho một số trường hợp nếu phụ huynh cho con theo học tại trường.

MN Thong bao page 0001
MN Bieu phi page 0001
MN Chinh sach page 0001