Biểu phí chính sách

Biểu phí chính sách được công khai, minh bạch đối với các bậc phụ huynh. Nhà trường cũng có nhiều chính sách ưu đãi dành cho một số trường hợp nếu phụ huynh cho con theo học tại trường.

Chinh sach phi2024 2025 page 0001
Chinh sach phi2024 2025 page 0003
Chinh sach phi2024 2025 page 0004
Chinh sach phi2024 2025 page 0005
Chinh sach phi2024 2025 page 0006