Biểu phí chính sách

Dưới đây là thông báo tuyển sinh, biểu phí và chính sách năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Thực nghiệm Victory.

Biểu phí chính sách được công khai, minh bạch đối với các bậc phụ huynh. Nhà trường cũng có nhiều chính sách ưu đãi dành cho một số trường hợp nếu phụ huynh cho con theo học tại trường.

z4963878370586 b7649b2736f143876ccc69cc1e444f28
z4963878364638 fb1ba03012bed09637cc2c01301d9710
z4963830692355 26d0899bdb22e20bf0da41dc988f77eb
z4963830680611 6177ce1865812ea0c8d8c9bdd5ce18de