Biểu phí chính sách

Dưới đây là thông báo tuyển sinh, biểu phí và chính sách năm học 2024-2025 của trường THCS Thực nghiệm Victory.

Biểu phí chính sách được công khai, minh bạch đối với các bậc phụ huynh. Nhà trường cũng có nhiều chính sách ưu đãi dành cho một số trường hợp nếu phụ huynh cho con theo học tại trường.

z5013184771403 2a57bdf1501d96b5b02e75884b398e68
z4963880558597 b7a202a15f8a7c3e0c6660df6ffd60a5
z4963880545103 cf4fe7e5a54e9887e49eeb15851338c1