Báo chí nói về chúng tôi

Trang chủ / Báo chí nói về chúng tôi

[VOV1] HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC Ở NHÀ SAO CHO HIỆU QUẢ TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG DỊCH COVID -19

Nguồn: http://vov1.vov.vn/chuyen-gia-cua-ban/huong-dan-hoc-sinh-hoc-o-nha-sao-cho-hieu-qua-trong-thoi-gian-nghi-hoc-phong-di-c25-58096.aspx

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian nghỉ học của học sinh kéo dài chưa biết lúc nào mới quay trở lại trường học. Vậy làm thế nào để giúp học sinh học tập tại nhà đạt được hiệu quả trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19? Nhà giáo ưu tú Lê Tiến Thành – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục của Thực nghiệm Victory sẽ tư vấn về vấn đề này.