Tiểu học

Trang chủ / Tiểu học

TẬP HUẤN SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG THIẾT KẾ VIDEO BÀI GIẢNG

Bên cạnh việc tích cực duy trì hoạt động dạy học trực tuyến, trường Tiểu học Thực nghiệm Victory vẫn thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Trong đó, việc nâng cao kỹ thuật công nghệ thông tin, cụ thể là sử dụng thành thạo Powerpoint áp dụng vào việc giảng dạy là rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại.

screenshot 816

Với các thầy cô giáo, Powerpoint không còn một khái niệm xa lạ. Nó là phần mềm, là công cụ được thầy cô thường xuyên sử dụng để xây dựng nội dung trình chiếu trong mỗi tiết học, thiết kế hình ảnh, giấy khen, “game” dạy học…và đặc biệt là thiết kế video bài giảng – công cụ hữu ích và có tính trực quan giúp cô giảng dạy, trò tự học, triển khai theo đúng định hướng phương pháp Thực nghiệm của nhà trường.

screenshot 818

Tại buổi tập huấn, thầy cô được đào tạo chi tiết các thao tác xuất bản video bài giảng bằng Powerpoint, đồng thời tìm hiểu một cách bài bản về các cấu phần của video và chức năng của từng phần:

  • Content: Nội dung
  • Narration: Lời dẫn
  • Timing: Thời gian
  • Publishing Tool: Công cụ xuất bản

screenshot 819

Những thắc mắc được giải đáp, những khó khăn được hỗ trợ triệt để nhằm trang bị cho giáo viên kỹ năng công nghệ trong thời đại 4.0. Trong đó, xây dựng giáo án điện tử với kho tư liệu sinh động, trực quan là một trong những mục tiêu quan trọng phát triển chất lượng dạy học tại Victory, tạo môi trường hứng thú và kích thích góc nhìn sáng tạo, đa chiều của VICsers trong học tập.