PHÁT TRIỂN NHÓM KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN TRONG MÔN SCIENCE – KỸ NĂNG QUAN SÁT

“𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒂𝒕 𝒊𝒕𝒔 𝒃𝒆𝒔𝒕” – 𝑻𝒉𝒐𝒎𝒂𝒔 𝑯𝒖𝒙𝒍𝒆𝒚.

Hầu hết học sinh đều trải nghiệm thế giới thông qua 5 giác quan. Vì vậy, quan sát là kỹ năng cơ bản nhất để bắt đầu khám phá khoa học. Khả năng quan sát trong nghiên cứu không đơn thuần tự nhiên sinh ra mà cần được kích thích phát triển.

Được thiết kế theo chương trình tiểu học Mỹ của FLVS, môn Science tại Victory luôn khuyến khích VICsers mô tả mọi điều nhìn thấy một cách chi tiết, từ đó xác định các thuộc tính và đưa ra giải thuyết hoặc nhận định mà các em đúc rút.

Ví như trong tiết học Property of Objects – Đặc tính của đồ vật, không học thuộc các từ vựng có sẵn về đặc tính của đồ vật, VICsers lớp 3 được quan sát và cảm nhận đa dạng những đồ vật thật mà cô giáo chuẩn bị. Mỗi nhóm nhỏ cùng nhau phân tích và tranh luận bằng tiếng Anh về hình dạng, màu sắc, kích cỡ và kết cấu của từng vật.

“This bear is very small, pink and hard.

Hm, I think it’s soft, not hard. And its colour is……”

Các “nhà khoa học nhí” hào hứng thảo luận để cùng nhau thống nhất đưa kết quả trong phần thuyết trình trước lớp. Lúc này, cô giáo chỉ đóng vai trò hỗ trợ VICsers trong giải thích từ vựng hoặc đặt những câu hỏi gợi mở.

Là kỹ năng cơ bản của nghiên cứu khoa học, khả năng quan sát cần được chú trọng phát triển ngay từ tiểu học. Vì vậy, bố mẹ hãy đồng hành cùng thầy cô kích thích khả năng quan sát bằng cách khuyến khích các con mô tả đồ vật xung quanh bằng tiếng Anh hàng ngày nhé!