THCS

Trang chủ / THCS

ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC TẠI THỰC NGHIỆM VICTORY: KẾT HỢP HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU – CHÌA KHÓA KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

Cha mẹ có biết, tại sao những người được phát triển năng khiếu lại có xu hướng thành công hơn những người bị “bỏ qua” trong lĩnh vực này?

Theo nghiên cứu về sự phát triển trí não con người, các hoạt động nghệ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển các nhóm nơron thần kinh đặc trưng trong tư duy của não bộ. Cụ thể:

TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN BÁN CẦU NÃO PHẢI

Bán cầu não phải là nơi nuôi dưỡng những kỹ năng quan trọng mà một con người cần rèn luyện, học tập suốt cuộc sống:

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng xã hội
  • Kỹ năng thể hiện bản thân
  • Kỹ năng sáng tạo

GIÚP RÈN LUYỆN NHỮNG KỸ NĂNG CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO

Quá trình rèn luyện các môn năng khiếu giúp trẻ hình thành những kỹ năng cần có trong việc tổ chức, sắp xếp và điều phối các công việc, từ đó rèn luyện nên tư duy của một nhà lãnh đạo, cụ thể:

  • Tư duy bao quát, tổ chức công việc
  • Tư duy lãnh đạo
  • Rèn luyện trí nhớ
  • Rèn luyện tính tập trung

Các nhà giáo dục trên thế giới cũng đã làm nhiều cuộc nghiên cứu trong trường học và nhận thấy những trẻ em theo học về bất kì loại hình nghệ thuật nào thường xuyên đều có xu hướng lãnh đạo tốt, có thành tích học tập tốt và khả năng tập trung cao hơn.Chính vì vậy, bên cạnh các môn học văn hóa, môn học Năng khiếu cũng là một phần được Thực nghiệm Victory ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG tập trung phát huy cho học sinh!