THCS

Trang chủ / THCS

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA VICSERS THCS ĐẦU NĂM HỌC VÀ THEO ĐỊNH KỲ

Trong những ngày học đầu tiên, không vội vàng triển khai chương trình chính khóa, THCS Thực nghiệm Victory thực hiện kỳ đánh giá năng lực đầu năm cho toàn bộ học sinh khối 6. Điều này giúp thầy cô hiểu rõ khả năng của mỗi VICsers theo môn học và kỹ năng. Dựa vào bảng đánh giá, thầy cô dễ dàng điều chỉnh bài giảng phù hợp với năng lực của từng lớp và cá nhân.

118962775 1840351249438320 1526350569155861453 o

Với năng lực sử dụng ngoại ngữ, thầy cô thiết kế dạng bài đánh giá Cambridge KET (đối với lớp Chất lượng cao) và Cambridge PET (đối với lớp Song ngữ Mỹ) theo chuẩn của Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Các VICsers sẽ được kiểm tra toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

118924672 1840351692771609 5197544499485558641 o

Hoạt động đánh giá này sẽ được thầy cô thực hiện thường xuyên theo tháng và học kỳ để nắm rõ sự tiến bộ của học sinh cũng như lên kế hoạch định hướng phát triển năng lực theo cá nhân trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá không rập khuôn bởi điểm số của các bài thi, VICsers còn được kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế thông qua dự án tích hợp liên môn theo tháng.