Báo chí nói về chúng tôi

Trang chủ / Báo chí nói về chúng tôi

[CHUYỂN ĐỘNG 24H] GIÁO VIÊN VICTORY CHỦ ĐỘNG NGHIÊN CỨU & LỰA CHỌN SGK MỚI

Lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam, một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa (SGK). Hội đồng Giáo dục của Thực nghiệm Victory nhận định rằng linh hồn của cuộc đổi mới giáo dục này tập trung vào cách thức tiếp cận vấn đề và phương pháp giảng dạy. Vì vậy, tư duy và phương pháp giáo dục của thầy cô đóng vai trò rất quan trọng. Cô Lan Anh – Giáo viên bộ môn Tiếng Việt lớp 1 chia sẻ: “Mặc dù có nhiều bộ SGK nhưng không có sự khác nhau quá nhiều. Bộ sách nào được lựa chọn thì quan trọng nhất vẫn là nằm ở phương pháp giảng dạy của giáo viên.”

Với định hướng luôn đề cao vai trò tự chủ của giáo viên, BGH của Nhà trường đã chủ động giao cho giáo viên quyền đánh giá và đề xuất lựa chọn bộ SGK phù hợp với triết lý giáo dục và năng lực của học sinh tại Victory. Từ kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy và sự thấm nhuần phương pháp thực nghiệm đặc trưng, giáo viên Victory tích cực nghiên cứu, trao đổi và thảo luận để lựa chọn bộ SGK phù hợp nhất.

NGƯT. Lê Tiến Thành – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực nghiệm Victory khẳng định vai trò của giáo viên trong cuộc đổi mới giáo dục: “Nội dung chương trình giống nhau nhưng phương pháp dạy học thì mang đậm dấu ấn cá nhân. Vì vậy, Nhà trường tiếp tục trao cho giáo viên quyền được tự chủ trong quá trình dạy, không bắt họ quá lệ thuộc vào những vật liệu trong SGK, miễn là đạt được mục tiêu, lớp học phải vui, học sinh thích học và học tập hiệu quả.”