THCS

Trang chủ / THCS

CHU DU THẾ GIỚI QUA TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA CỦA VICSERS

Thông thường tiết học tiếng Anh về các nước trên giới bắt đầu như thế nào?

  • Nghe đoạn hội thoại ngắn trong sách giáo khoa
  • Xem video clip giới thiệu về một số quốc gia
  • Đọc và chép theo danh sách đất nước cô chiếu trên slide…
dscf4267

Tại THCS Thực nghiệm Victory, cô trò không khởi động bằng cách như vậy. Tiết học luôn bắt đầu từ chính trải nghiệm hoặc kiến thức thực tế của học sinh tích lũy trong cuộc sống hàng ngày.

dscf4288

Với chủ đề “Countries in the world”, VICsers lớp 6A1 đã tham gia trò chơi “miêu tả – đoán tên” quen thuộc nhưng vô cùng hiệu quả trong việc khai thác hiểu biết của mỗi em. Khi được cung cấp hình ảnh của một quốc gia hoặc ngôn ngữ trên thế giới, VICsers phải cố gắng dùng vốn từ vựng tiếng Anh đã học để giải thích các điểm nổi bật của đất nước đó cho bạn đoán tên. “Which country is famous for spaghetti, pizza or high fashion?”, “Which country has the largest area in the world?”, “People love to watch bullfighting”…

dscf4293

Cứ như vậy, bức tranh văn hóa đa dạng của thế giới được VICsers tự mình phác họa và chia sẻ cho nhau. VICsers không chỉ nâng cao vốn từ vựng mà còn được chu du thế giới từ góc nhìn của các bạn cùng lớp. Với sự hào hứng và nền tảng kiến thức khởi đầu phong phú, giáo viên dễ dàng khuyến khích và chỉ dẫn VICsers tiếp tục tìm hiểu và cùng nhau mở rộng trải nghiệm của bản thân. Kết thúc buổi học, mỗi em tự ghi lại những điều tích lũy được qua dạng bản đồ tư duy.

dscf4296

“Những chỉ dẫn của giáo viên chỉ là gợi ý, đủ thúc đẩy để cho trẻ bắt đầu. Phần còn lại sẽ tự phát triển.” – Maria Montessori