Báo chí nói về chúng tôi

Trang chủ / Báo chí nói về chúng tôi

[BÁO ENTERNEWS] GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU THỜI DỊCH BỆNH

Đại dịch COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp, dẫn tới chưa thể xác định được thời điểm học sinh có thể đi học trở lại. Giải pháp hỗ trợ thiết thực nhất hiện nay chính là giảng dạy trực tuyến.

Trao đổi cụ thể hơn về tình hình ứng phó với dịch bệnh khi triển khai ứng dụng công nghệ trong giảng dạy trực tuyến, phóng viên DĐDN đã có buổi trao đổi với NGƯT. Lê Tiến Thành – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục của Hệ thống GD Thực nghiệm Victory.

img 4140

– Thưa thầy, qua thời gian ứng dụng công nghệ vào giảng dạy trực tuyến, thầy cảm nhận như thế nào về sự khác biệt giữa dạy học trực tuyến và dạy học thông thường?

Dạy học trực tuyến không mới với về công nghệ nhưng lại rất mới đối với học sinh tiểu học vì các em còn nhỏ, cần hướng dẫn trực tiếp. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay khi học sinh đã nghỉ học quá lâu, dạy học trực tuyến trở thành giải pháp tình thế hợp lí nhằm giúp học sinh vui vẻ được gặp lại bạn bè, cô giáo; được ôn luyện kiến thức cũ, được học thêm bài mới, đồng thời góp phần đảm bảo tiến độ năm học nhà trường.

Dạy học trực tuyến khác với dạy học thông thường. Dạy học trực tuyến đòi hỏi giáo viên có khả năng về công nghệ thông tin, biết soạn bài dạy trực tuyến, tương tác trực tuyến với học sinh, khả năng kiểm soát, quản lí lớp học, đánh giá kết quả học tập trực tuyến,… đó là thách thức không nhỏ đối với giáo viên.

– Nhà trường đã nghiên cứu như thế nào để đảm bảo chất lượng dạy học trực tuyến, thưa thầy?

photocat4

Để dạy học trực tuyến thành công cần sự đồng hành của phụ huynh tạo các phương tiện như vị trí ngồi học, máy tính, điện thoại thông minh,… đặc biệt là hỗ trợ học sinh trong những ngày đầu, có thể cùng học với con.

Để đảm bảo chất lượng, nhà trường yêu cầu giáo viên gửi kế hoạch học tập, video bài giảng, tài liệu học tập kèm hướng dẫn học để học sinh tiếp cận trước các bài học, bài học có tương tác với học sinh, có kiểm tra đánh giá cuối giờ học, có bài tập ở nhà cho học sinh.

Các bài giảng đảm bảo kiến thức, kĩ năng cơ bản, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và những yêu cầu cần đạt mỗi môn học theo quy định của chương trình. Đảm bảo học sinh yêu cầu cuối năm của mỗi môn học. Học sinh có khó khăn sẽ có chuyên gia công nghệ trợ giúp về kĩ thuật, có giáo viên hỗ trợ trực tiếp về kiến thức.

– Xin cảm ơn thầy!

Nguồn: https://enternews.vn/giao-duc-truc-tuyen-la-giai-phap-toi-uu-thoi-dich-benh-170136.html