[VTC] TINH GIẢN CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRONG MÙA COVID – 19

Trước tình hình nghỉ học kéo dài do COVID-19, Bộ Giáo dục – Đào tạo đang có phương án tinh giản chương trình học để giảm tải cho Nhà trường và học sinh.

Vậy việc cắt giảm nên được diễn ra như thế nào?

Xin mời Quý phụ huynh lắng nghe ý kiến chia sẻ của NGƯT. Lê Tiến Thành – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục của Thực nghiệm Victory: “Việc tinh giản cần thể hiện ở ba khía cạnh: Tinh giản môn học, tinh giản bài học và tinh giản thời gian. Thứ nhất là tinh giản môn học, Nhà trường chỉ chọn những môn công cụ, những môn cần thiết nhất cho học sinh. Thứ hai là tinh giản bài học. Trong một bài học, tác giả đã thiết kế bài giảng với nhiều phần khác nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, chúng ta cần giảm bớt các phần để tạo ra con đường ngắn nhất, thời gian ngắn nhất để đạt được hiệu quả mong muốn. Thứ ba là tinh giản thời gian, bởi vì dạy học trực tuyến mà bắt trẻ ngồi lâu như trên lớp là không phù hợp và hại đến sức khỏe học sinh.”