VICSERS ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG LỚP THÔNG QUA HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN

MỘT ĐIỂM RIÊNG BIỆT CỦA THCS THỰC NGHIỆM VICTORY?

MỘT ĐIỀU KHIẾN VICSERS TỰ HÀO?

“Chắc chắn đó là HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN của lớp ạ.” Bất kỳ VICsers lớp 6 khi được hỏi đều có thể kể về một trong những niềm tự hào nhất của các em.

Vậy Hội đồng tự quản là gì mà khiến các em hào hứng đến vậy? Đó là hình thức tổ chức theo mô hình học sinh tự quản lý, tự điều phối và tự đánh giá các hoạt động lớp học theo ban chuyên môn phụ trách. Tất cả VICsers đều được quyền và trách nhiệm tự giác tham gia hoạt động của lớp, thay nhau đảm nhận các vị trí lãnh đạo tập thể, cùng hợp tác, chia sẻ suy nghĩ và công việc. Ở THCS, Hội đồng tự quản được chia thành ba ban: ban học tập, ban truyền thông/sự kiện, ban đời sống.

Hội đồng tự quản sẽ được vận hành như thế nào? VICsers lựa chọn ban mong muốn và trình bày định hướng điều hành hoạt động của lớp tháng tới, từ đó, các thành viên bình chọn quyết định Hội đồng của lớp. Ai cũng có cơ hội thể hiện và thử thách bản thân mỗi tháng. VICsers hoàn toàn tự giải quyết vấn đề của lớp, tự thúc đẩy nhau tiến lên, tự tin, tự chủ hơn trong học tập, sinh hoạt và cả trong cuộc sống hàng ngày.