VÌ SAO CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỸ CẦN ĐƯỢC BIÊN SOẠN DỰA TRÊN BỘ TIÊU CHUẨN COMMON CORE ?

Được phát hành vào tháng 6/2010 bởi The Council of Chief State School Officers (CCSSO) và National Governors Association Center for Best Practices (NGA), Common Core State Standard (CCSS) là một bộ tiêu chuẩn giáo dục được áp dụng tại hầu hết các bang tại Hoa Kỳ, nhằm thiết lập một mục tiêu chung rõ ràng cho kiến thức và kĩ năng mà học sinh (không phụ thuộc nơi sinh sống) cần đạt được về Ngôn ngữ Anh & Chữ viết và Toán học.

Các tiêu chuẩn bắt nguồn từ kết quả nghiên cứu và đánh giá kết quả học tập và khảo sát những kỹ năng mà trẻ cần ở mỗi cấp độ giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 để các em được trang bị tốt nhất cho các cấp lớp tiếp theo, bậc đại học, hay trong sự nghiệp và cuộc sống.

CCSS đánh giá học sinh nhiều kỹ năng cùng lúc qua bài học, bài dạy, dự án, (project/ performance base), sự tìm tòi, sáng tạo để đưa ra sáng kiến, giải pháp cho vấn đề. Học sinh biết cộng tác, thảo luận với nhau, trình bày nhận định của mình, biết cách sử dụng Internet để nghiên cứu, phải có khả năng phân tích, từ đó hiểu sâu vào bản chất vấn đề hơn là học thuộc lòng

Chương trình Tiểu học Mỹ, Trung học Mỹ được giảng dạy trong hệ Song ngữ Mỹ tại HTGD Thực nghiệm Victory được biên soạn áp dụng bộ tiêu chuẩn Common Core State Standard, tập trung vào sự sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện. Đặc biệt, việc học và dạy sẽ theo dự án – project base learning, đánh giá năng lực dựa trên việc các em làm trong 1 dự án.

Đây cũng là những yêu cầu tiêu chuẩn đang được áp dụng cho tất cả các học sinh đang theo học Tiểu học, Phổ thông tại Mỹ hoặc các trường quốc tế tại Việt Nam.  

Sau khi hoàn thành, học sinh hệ Song ngữ Mỹ tại HTGD Thực nghiệm Victory có thể dễ dàng hòa nhập hoặc chuyển tiếp tới các chương trình Trung học phổ thông, Đại học tại Mỹ. Ngoài ra, việc tiếp xúc sớm với các chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp các em làm quen với phương pháp dạy và học tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, chuẩn bị sẵn sàng kỹ năng và kiến thức để có thể thành công trong môi trường học tập và cuộc sống.