VỀ CHÚNG TÔI

Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory (trực thuộc Tập đoàn giáo dục EQuest) là hệ thống giáo dục liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học, đảm bảo tính đồng bộ và kế thừa cho sự phát triển nhân cách và trí tuệ của học sinh.

“Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống;

giáo dục chính là cuộc sống.” – John Dewey 

Là triết lý cốt lõi trong chương trình giáo dục thực nghiệm được khai sinh bởi nhà triết học John Dewey, hiện nay, Victory cũng tin tưởng rằng nhà trường không phải là nơi để cho các con chỉ đến và học mà nhà trường chính là môi trường sống của các con. Không có sự tách bạch giữa nhà trường và thực tế cuộc sống. Nơi các con học tập hiện nay cũng chính là nơi tác động và trực tiếp tạo ra cuộc  sống của con ở hiện tại và cả tương lai.

Gắn liền với triết lý giáo dục này, chương trình học của Victory luôn hướng tới đặt học sinh  là trung tâm của việc dạy và học. Môi trường học tập không chỉ đơn thuần là nơi mà con tiếp nhận những kiến thức mới nhưng cũng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho con, để con được phát triển toàn diện về đạo đức và tri thức, nhận biết được giá trị sống, phát triển trí thông minh xã hội và cảm xúc, hình thành kĩ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.

Cùng với đó, phương pháp giảng dạy ở Thực nghiệm Victory sẽ thay thế những bài giảng áp đặt, thông báo một chiều thành các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng ghép vào nội dung các môn học theo nguyên tắc “học đi đôi với hành”. Hoạt động học biến thành những “dự án học tập” sáng tạo hay  những “nghiên cứu khoa học”, những hoạt động trải nghiệm là cách để Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory giúp các con  hòa nhập và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, nâng cao nhận thức và trưởng thành hơn.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Học qua thực hành, qua trải nghiệm sáng tạo sẽ là phương pháp học hiệu quả, tối ưu nhất cho các con. Học vui, thích học, biết cách học và học được, đó mới chính là mục tiêu mà Thực nghiệm Victory hướng đến trong chặng đường cống hiến cho nền giáo dục của mình.

sex videos