SÁCH GIÁO KHOA MỚI – PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÀ CHÌA KHÓA

Trong năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 sẽ được học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Để triển khai chương trình này tại tiểu học Thực nghiệm Victory, Hội đồng giáo dục không chỉ nghiên cứu lựa chọn bộ sách mà còn chủ động kết hợp cách tiếp cận giáo dục tích cực mới với phương pháp thực nghiệm đặc trưng của nhà trường.

Bộ sách giáo khoa mới tương đồng với triết lý giáo dục thực nghiệm

Chương trình giáo dục phổ thông mới thiết kế một khung chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa truyền tải, bắt đầu triển khai tại lớp 1 trong năm học 2020 – 2021. Vì vậy, linh hồn của cuộc đổi mới lần này tập trung vào cách tiếp cận nội dung, phương pháp giảng dạy và cách đánh giá năng lực học sinh để hướng tới phát triển năng lực người học, chú trọng việc học sinh học như thế nào. Trước đây, chỉ có một bộ sách giáo khoa thể hiện chương trình học, tập trung vào nội dung bài học, xoay quanh việc học sinh học cái gì.

Dựa trên yêu cầu chương trình, tác giả các bộ sách giáo khoa đều kế thừa, phát huy thành tựu giáo dục từ trước, trong đó có mô hình giáo dục thực nghiệm để xây dựng các bộ sách giáo khoa mới. Các bộ sách giáo khoa đều thiết kế theo hệ thống các hoạt động, chú trọng khám phá, trải nghiệm, đề cao vai trò tự học cá nhân, tăng cường thực hành vận dụng kiến thức vào đời sống. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi của trường Thực nghiệm Victory, là nền tảng để thầy cô Victory chủ động thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới. 

Sau quá trình nghiên cứu, thảo luận và dạy thử, Hội đồng Giáo dục Thực nghiệm Victory lựa chọn bộ sách lớp 1 “Cùng học để phát triển năng lực” của NXB Giáo dục để sử dụng trong năm học 2020 – 2021. Đây là bộ sách có cách tiếp cận tương đồng với triết lý và phương pháp của Hệ thống, tức là lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, học tích cực, học hợp tác để vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” – NXB Giáo dục được lựa chọn triển khai dạy học tại Tiểu học Thực nghiệm Victory năm 2020 – 20201

Bộ sách nào được chọn cũng không làm thay đổi triết lí và phương pháp giáo dục của Victory. Không có sách giáo khoa nào có vị trí độc tôn ở Victory, bởi chương trình, tài liệu, phương pháp dạy học ở Victory là “MỞ”, luôn được bổ sung, cập nhật từ nhiều nguồn tài liệu để học sinh thích học, biết cách học.

Phương pháp giảng dạy là chìa khóa – Giáo viên là linh hồn của chương trình đổi mới

Chương trình giáo dục phổ thông cho phép giáo viên tự chủ để linh hoạt thiết kế bài giảng dựa trên chương trình, triết lý của từng trường và năng lực học tập của học sinh. Vì vậy, vai trò của người giáo viên cũng thay đổi theo hướng đảm nhận nhiều chức năng hơn: chuyển từ cách truyền thụ tri thức sang tổ chức hoạt động cho học chiếm lĩnh tri thức, coi trọng dạy học phân hóa cá nhân. Nội dung bài giảng, cách thức truyền đạt sẽ ảnh hưởng nhiều bởi quan điểm giáo dục, cách thức tiếp cận giáo dục của mỗi giáo viên.

Tiếp cận với yêu cầu của SGK mới, giáo viên Victory càng tin tưởng giá trị của mô hình giáo dục Thực nghiệm, tự tin sẽ thực hiện tốt chương trình mới chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Bởi quyền tự chủ trong giảng dạy của chương trình đã được trao cho giáo viên Victory từ thời điểm thành lập trường. Khi được tiếp nhận các bộ sách giáo khoa mới, từng tổ chuyên môn của nhà trưởng đã chủ động nghiên cứu, thảo luận và dạy thử để đánh giá, đưa ra lựa chọn phù hợp.

Tự chủ thiết kế bài giảng đòi hỏi giáo viên cần nắm vững chắc kiến thức, chuyên môn sư phạm và khả năng đánh giá, phân loại năng lực học sinh. Từ đó giáo viên mới tự tin điều chỉnh nội dung, thời lượng bài giảng và bổ sung, cập nhật tư liệu. Được đào tạo năng lực này từ khi công tác tại trường, thầy cô Victory luôn chủ động thiết kế giáo thành hệ thống hoạt động học để học sinh làm việc cùng nhau và tự bản thân khám phá kiến thức. Triển khai thử sách giáo khoa mới, thầy cô không thụ động dạy theo hướng dẫn mà chắt lọc nội dung cần thiết và khắc phục hạn chế của từng bộ sách theo triết lý thực nghiệm.

NGƯT. Lê Tiến Thành – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục của Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory truyền lửa tới các thầy cô trong buổi tổng kết lựa chọn sách giáo khoa: “Nội dung trong sách giáo khoa là chất liệu trong quá trình giảng dạy, nội dung có thể thay đổi, cập nhật theo sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục là điều mà mỗi thầy cô nắm giữ, vì vậy, dù chương trình học thay đổi, thầy cô vẫn hoàn toàn có thể tự tin và chủ động triển khai dựa trên mô hình của nhà trường.”