Phương pháp Blended – learning là phương pháp học tập hỗn hợp chỉ mô hình kết hình thức học tập truyền thông kết hợp giữa hình thức lớp học truyền thống và nền tảng e-learning. Phù hợp với triết lý giáo dục thực nghiệm, blended – learning cũng lấy học sinh làm trung tâm thay vì giáo viên. Các em được chủ động lựa chọn tiết học và môn học yêu thích để phát triển tư duy và khám phá kiến thức. Đặc biệt, phương pháp học tập này sẽ giúp học sinh trở nên năng động, tương tác và phát triển khả năng tự học.

Trong các giờ học tiếng Anh, Khoa học, Toán học ở trường, học sinh không chỉ sử dụng giáo trình in mà còn được tiếp cận kho nội dung tư liệu trực tuyến khổng lồ của các trường học đối tác của Thực Nghiệm Victory tại Hoa Kỳ.

Giáo viên của nhà trường được cung cấp tài khoản trên trang thư học trực tuyến để lựa chọn và thiết kế bài giảng dựa trên năng lực học sinh. Bài học trên lớp của học sinh được đa dạng hóa tư liệu sinh động và tích hợp các tương tác trực tuyến. Trường Thực nghiệm Victory đầu từ các phòng máy tính hiện đại để giáo viên và học sinh tối ưu hóa nguồn tài liệu của chương trình tiểu học và trung học Mỹ được cung cấp bởi các đối tác.

Học sinh và phụ huynh cũng được cấp tài khoản trực tuyến của mỗi môn học để đăng nhập vào thư viện từ chương trình giáo dục bản quyền Hoa Kỳ: sách đọc thêm, videos, hoạt động tương tác, bài luận và kiểm tra tại nhà. Vì vậy, phương pháp tích hợp này giúp phụ huynh dễ dàng đồng hành cùng con trong quá trình học. Phụ huynh có thể truy cập vào cùng nguồn học tập giống như các con để giúp con học và nghiên cứu ngoài giờ lên lớp. Nhà trường cũng sẽ có những hỗ trợ cần thiết nếu bố mẹ gặp khó khăn trong việc ứng dụng và khai thác tiềm năng của nguồn tài liệu trực tuyến hữu ích này.

Ngoài ra, mỗi học sinh được tạo profile quản lý riêng trực tuyến theo dõi việc học trên lớp và ở nhà để giáo viên phân tích cũng như điều chỉnh hoạt động giảng dạy. Dựa vào thông tin tài khoản, nhà trường có thể theo dõi quá trình học tập của học sinh thông qua thời gian, địa điểm và tiến độ hàng ngày từ đó đưa ra định hướng phát triển năng lực phù hợp. Phương pháp Blended – learning là một xu hướng giáo dục mới của các trường học tại Hoa Kỳ với đa dạng các mô hình khác nhau giúp phân hóa trình độ và phát triển tối đa năng lực của học sinh.

sex videos