NGUYỄN THỊ NGA

Chơi là sống còn đối với việc học của trẻ. Trò chơi là phương tiện để kích thích trẻ khám phá, tìm kiếm, mắc lỗi và vượt qua thất bại. Nó cho phép trẻ tham gia vào tổ chức, đưa ra quyết định, lựa chọn, thực hành, tiếp nhận và thể hiện cảm xúc, tình cảm. Trò chơi khuyến khích trẻ tự nguyện, tưởng tượng và tích cực sử dụng ngôn ngữ.

Điều đó sẽ phát triển và mở rộng:

  • Tính sáng tạo
  • Các kỹ năng nghe, nói
  • Ngôn ngữ liên quan đến toán và hiểu biết môi trường
  • Các kỹ năng cá nhân và xã hội

Người lớn cần đánh giá trò chơi như công việc của trẻ; hướng dẫn và hỗ trợ trò chơi như một phần của quá trình học.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cao đẳng Sư phạm mầm non ( đang học liên thông Đại Học)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

6/2019 – nay: Công tác tại Trường Mầm non Thực nghiệm Victory