NGÀY CÔ ỐM

Giọng nói của cô

Trong trẻo, đầm ấm

Giảng bài cho em

Bao điều hấp dẫn.

Bỗng có một ngày

Giọng cô khàn đặc

Khuôn mặt nhợt nhạt

Cả lớp lo lắng

Cô mình ốm rồi.

Bạn thì mang kẹo

Bạn thì mang hoa

Bạn pha ly sữa

“Cô ơi cố lên

Chúng con cần cô!”

Cô lại giảng bài

Quên cả ốm đau

Chúng em bảo nhau

Phải luôn cố gắng

Dành tặng cho cô

Thật nhiều yêu thương.

Nguyễn Trần Minh Anh – Học sinh lớp 5E1