LỚP HỌC THỰC NGHIỆM VICTORY

Lớp học của em

Mô hình kiểu mới

Mời bạn cùng tới

Sinh động biết bao!

Tự quản nhau nào!

Chúng mình tự học

Khám phá điều hay.

Kết bạn nhóm này

Thay nhau hỏi đáp

Trả lời thật nhanh.

Trưởng nhóm điều hành

Giúp nhau cho tỏ.

    Điều gì chưa rõ

Thẻ đỏ em giơ

Cô đến ngay giờ

Giúp em giải đáp.

Giao lưu nhóm khác

Thi trả lời nhanh

Giành nhiều thẻ xanh

Nhóm mình chiến thắng.

Ngày ngày cố gắng

Học hành  hăng say

Sản phẩm khéo tay

Trưng bày trên lớp.

Cùng bạn đến lớp

Nói lời yêu thương.

Bạn học, bạn trường

Keo sơn gắn bó.

Tự hào lắm đó!

Lớp học của em.

Tặng các bạn học sinh trường thực nghiệm victory.

Chúc các con tích cực cùng tự Trải nghiệm – Khám  phá – Chiếm lĩnh – Thực hành và ứng dụng kiến thức vào cuộc sống thành công nhé!                                                                                        

Cô Phó Hiệu Trưởng