Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory có các trường liên cấp từ Mầm non, Tiểu học, Trung học với 2 hệ đào tạo: Song ngữ Chất lượng cao, Song ngữ Mỹ giúp phụ huynh có thể lựa chọn lộ trình học liền mạch cho con ngay từ sớm.

  • HỆ SONG NGỮ CHẤT LƯỢNG CAO: Chương trình bộ giáo dục + Tăng cường tiếng Anh 10 tiết/ tuần, kết hợp chương trình Toán – Khoa học bằng tiếng Anh trên nền tảng của iSMART Education.
    Chương trình phù hợp với các bạn có định hướng thi vào các trường phổ thông chất lượng cao, muốn nâng cao năng lực ngoại ngữ và phát triển kiến thức nền tảng Toán – Khoa học theo chương trình quốc tế.
  • HỆ SONG NGỮ MỸ: Chương trình Bộ giáo dục + Chương trình Tiểu học/ Trung học Mỹ do Mizzou Academy (Trực thuộc đại học Missouri – top 100 đại học lớn nhất Mỹ)
    Kết thúc lớp 9, học sinh có đủ năng lực, ngôn ngữ, kỹ năng để theo học các chương trình lấy bằng phổ thông Mỹ (American Diploma), Tú tài quốc tế IB, IGCSE hay A-Level hoặc lựa chọn du học bậc phổ thông.

Chương trình phù hợp với các bạn có định hướng du học, du học học bổng hoặc có mong muốn tiếp cận sớm với nền giáo dục tiên tiến của Mỹ. Trong quá trình học tại Hệ thống giáo dục Victory, học sinh có thể chuyển đổi giữa 2 hệ nếu đạt yêu cầu đầu vào.