LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỰC NGHIỆM VICTORY

Chiều 20/05/2020, Ban lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Thực nghiệm Victory đối với NGƯT. Lê Tiến Thành.

NGƯT. Lê Tiến Thành là người thầy mở lối, định hướng và đồng hành với Thực nghiệm Victory từ những ngày đầu thành lập.Thầy đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết và định hình phương pháp giảng dạy THỰC NGHIỆM đặc trưng cho bao thế hệ giáo viên của toàn hệ thống.

Trong gần 50 năm công tác trong ngành, thầy luôn quan niệm rằng học sinh là trung tâm của giáo dục và giáo dục chính là quá trình định hướng, điều chỉnh để tiến tới hoàn thiện mỗi cá nhân. Thầy luôn xác định nhiệm vụ của nhà trường là thực hiện giáo dục toàn diện để học sinh phát triển hài hòa, phát huy tối đa năng lực cá nhân, trở thành chính mình, không phải là bản sao của một hình mẫu cụ thể nào.

Hy vọng rằng với kinh nghiệm chuyên môn và tấm lòng nhà giáo, thầy sẽ tiếp tục trở thành ngọn lửa thắp sáng hành trình phát triển của Trường THCS Thực nghiệm Victory!