QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN PHÍ, CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

NĂM HỌC 2023-2024

I. Quy định về các khoản phí

1.   Học phí:

 1.  Học phí chương trình chính khóa

Học phí tại Hệ thống giáo dục Thực nghiệm Victory là khoản phí được chi trả cho các chương trình giáo dục như sau:

 • Chương trình giáo dục tiêu chuẩn theo Sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT, được thực hiện theo Triết lý Giáo dục và Phương pháp dạy học Thực nghiệm.
 • Bậc Mầm non: Chương trình phát triển trẻ thơ trên cơ sở kế thừa nội dung giáo dục theo chuẩn của Vụ GDMN – Bộ GD&ĐT, bao gồm 4 lĩnh vực: Giáo dục nhận thức, giáo dục nghệ thuật, giáo dục lối sống, giáo dục thể chất.
  • Chương trình tăng cường tiếng Anh: 14 tiết/tuần với hệ A
  • Chương trình tăng cường tiếng Anh: 5 tiết/tuần với hệ E.
  • Chương trình Tiền tiểu học, chuẩn bị Hành trang vào lớp 1: Làm quen với Toán, Khoa học, Ngôn ngữ tiếng Việt, làm quen chữ cái.
 • Cấp Tiểu học và THCS: Chương trình Nhà trường được xây dựng trên cơ sở chương trình các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT, có điểm nhấn, có sự tăng cường phát triển một số lĩnh vực giáo dục theo định hướng và mục tiêu giáo dục của Nhà trường.
  • Chương trình giáo dục theo hướng phát triển năng lực cá nhân đối với các bộ môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh.
  • Chương trình tăng cường tiếng Anh: 14-15 tiết/tuần đối với hệ A; học sinh học 3 môn Toán, Khoa học và Ngữ Văn bằng tiếng Anh theo chuẩn CCSS Hòa Kỳ.
  • Chương trình tăng cường tiếng Anh: 10 tiết/tuần đối với hệ Chất lượng cao; học sinh học Toán và Khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình chất lượng cao.
  • Chương trình Giáo dục thể chất: 100% học sinh học bơi và biết bơi khi kết thúc cấp học.
  • Chương trình Giáo dục lối sống: rèn tính kỷ luật, xây dựng thói quen tích cực; bồi đắp, nuôi dưỡng nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.
  • Chương trình Giáo dục Nghệ thuật: hình thành năng lực thẩm mĩ, kiến tạo sự phát triển toàn diện và hài hòa nhân cách của học sinh.
 • Lộ trình thay đổi học phí theo từng cấp học            – Hệ thống bảo lưu quyền định kỳ xem xét lại, điều chỉnh các khoản phí và chính sách phí phù hợp với thực tế. – Mức học phí dành cho mỗi học sinh sẽ được duy trì ổn định ít nhất trong 03 năm, tính từ thời điểm học sinh nhập học chính thức tại trường. – Mức điều chỉnh tăng/giảm học phí (nếu có) không vượt quá 15% trừ trường hợp mức lạm phát vượt quá 15% (Theo công bố của Chính phủ). – Học sinh chuyển đổi cấp học (Từ Mầm non lên Tiểu học hoặc từ Tiểu học lên Trung học cơ sở) trong Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory sẽ được áp dụng mức ưu đãi 10% học phí/năm học, áp dụng cho cả cấp học. Mức ưu đãi này không áp dụng đồng thời với ưu đãi học bổng.  

2. Phí nhập học (Áp dụng cho học sinh nhập học từ ngày 01/12/2022)

 • Quy định về các khoản phí nhập học

Phí nhập học nộp 1 lần cùng với hồ sơ nhập học.

 • Đối với học sinh đã nhập học theo học tại trường: 
 • Phí ghi danh không được hoàn lại, không được chuyển nhượng.
 • Phí giữ chỗ nộp một lần duy nhất trong một cấp học nhằm đảm bảo cho học sinh có chỗ theo học tại trường. Vào đầu năm học, phí giữ chỗ sẽ được khấu trừ vào học phí và các khoảnn thu đầu năm.
 • Đối với học sinh đã nhập học nhưng không tham gia học tại trường (với bất cứ lý do gì): Toàn bộ phí nhập học không được hoàn lại, không được chuyển nhượng.

3. Các khoản phí khác

 1. Phí xây dựng và phát triển: Là phí thường niên, áp dụng đối với cả học sinh cũ và mới, bao gồm: phí nghiên cứu và phát triển chương trình học, phí bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất. Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ dạy và học, phục vụ các hoạt động thể chất, đảm bảo an toàn cho học sinh (Vd: bàn ghế, khu vui chơi, hệ thống camera quan sát…). Nộp hằng năm vào đầu năm học. Phí không hoàn lại và không chuyển nhượng. Học sinh nhập học giữa chừng nộp phí xây dựng và phát triển theo số tháng còn lại (Tính tròn tháng).
 2. Phí sách giáo khoa: Được thông báo tới PHHS hàng năm (Theo thông báo của nhà cung cấp). Không đổi, trả lại khi đã nhận và sử dụng.
 3. Phí đồng phục: Được thông báo tới PHHS hàng năm (Theo thông báo của nhà cung cấp). Một bộ đồng phục cơ bản bắt buộc với mỗi học sinh bao gồm:

Đối với học sinh Mầm non:

 • Đồng phục mùa hè: 1 áo polo, 1 quần soóc (đối với nam) hoặc 1 chân váy (đối với nữ), 1 bộ thể thao hè.
 • Đồng phục mùa đông: 1 áo polo dài tay, 1 quần dài, 1 áo khoác.

Đối với học sinh Tiểu học:

 • Đồng phục mùa hè: 2 áo polo, 2 quần soóc (đối với nam) hoặc 2 chân váy (đối với nữ), 1 bộ thể thao hè.
 • Đồng phục mùa đông: 1 áo polo dài tay, 1 quần dài, 1 áo khoác, 1 quần thể thao đông.

Đối với học sinh THCS:

 • Đồng phục mùa hè: 1 áo sơ mi, 1 áo polo, 2 quần soóc (đối với nam) hoặc 2 chân váy (đối với nữ), 1 bộ thể thao hè.
 • Đồng phục mùa đông: 1 áo polo dài tay, 1 quần dài, 1 áo vest, 1 áo khoác, 1 quần thể thao đông.
 • Học sinh mới nhập học bắt buộc mua cả bộ đồng phục theo set và đóng phí vào đầu năm học.
 • Học sinh đang theo học tại trường có thể mua lẻ từng loại, không bắt buộc mua cả bộ đồng phục khi vào năm học mới.
 • Không đổi, trả lại khi đã nhận và sử dụng.

5. Phí bảo hiểm:

Bảo hiểm y tế là phí bắt buộc đối với tất cả các học sinh.

Bảo hiểm thân thể là bảo hiểm tự nguyện, được chi trả cho mục đích bảo hiểm thân thể gồm các rủi ro, tai nạn tại trường, khi tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc trên đường đi học (Phụ huynh đăng ký tự nguyện theo nhu cầu).

Nộp hàng năm vào đầu năm học theo quy định của cơ quan Bảo hiểm.

6. Phí dịch vụ bán trú và tiền ăn:

Bao gồm tiền ăn và tiền chăm sóc bán trú.

Tiền ăn 01 tháng được tính theo công thức: Tiền ăn 01 ngày * tổng số ngày học theo lịch của trường (tạm tính 22 ngày/tháng). 

Học sinh có thế cắt ăn sáng theo kỳ (Không nhận báo ăn sáng, cắt ăn sáng sau hạn đăng ký của từng kỳ). Nếu học sinh không ăn sáng tại trường, phụ huynh học sinh làm đơn cắt ăn sáng gửi giáo viên chủ nhiệm.

Những ngày học sinh nghỉ (nếu gọi điện thông báo trước 24h) được hoàn lại tiền ăn ngày nghỉ đó. Hình thức: giáo viên chủ nhiệm báo cắt ăn cho ngày hôm sau trước 12h00. Phí hoàn lại được quyết toán theo kỳ hoặc năm học. 

Học sinh nhập học trước ngày 15 hàng tháng nộp phí dịch vụ bán trú cả tháng, học sinh nhập học sau ngày 15 nộp ½ phí dich vụ tháng, tiền ăn theo thực tế số ngày học còn lại. 

Trong trường hợp giá lương thực thực phẩm biến động tăng, Nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh tiền ăn theo vật giá. Cách thức và giá trị điều chỉnh sẽ được thông báo cụ thể tới cha mẹ học sinh trước khi thực hiện điều chỉnh.

7. Phí Tài khoản EcoStudy:

Tài khoản liên lạc EcoStudy là hình thức cập nhật thông tin từ Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên tới phụ huynh về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, nhận xét theo ngày/tuần/tháng/kỳ của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, cập nhật những hoạt động chung của lớp, trường.

8. Phí dịch vụ xe đưa đón: 

Nộp hàng tháng, theo kỳ hoặc theo năm cùng học phí. Học sinh vào giữa chừng nộp theo thực tế số tháng tham gia dịch vụ còn lại.

Học sinh thôi học có đơn xin nghỉ gửi cho Ban Giám hiệu (trước 01 tháng) được hoàn lại phí đi xe. Số tiền hoàn lại là số tiền đã đóng trừ đi phí đã sử dụng (mức đầy đủ, không bao gồm miễn giảm) tính theo tháng đã học tại trường. 

Phí dịch vụ xe đưa đón được thông báo đến PHHS ngay từ đầu năm học (Theo thông báo của nhà cung cấp).

Nếu học sinh nhập học trước ngày 15 hàng tháng thì tính thu cả tháng phí dịch vụ. Học sinh nhập học sau ngày 15 thì tính thu 1/2 tháng dịch vụ. 

Nếu học sinh nghỉ học trước ngày 15 thì được hoàn lại 1/2 tháng dịch vụ. Nếu học sinh nghỉ học sau ngày 15 thì không được hoàn lại phí dịch vụ.

Trong trường hợp giá nhiên liệu biến động tăng vượt quá 15%, Nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh tiền xe đưa đón theo vật giá từ nhà cung cấp. Cách thức và giá trị điều chỉnh sẽ được thông báo cụ thể tới cha mẹ học sinh trước khi thực hiện điều chỉnh.

Giảm 100,000 VNĐ cho mỗi học sinh là anh em ruột đón tại một điểm (áp dụng nếu cả hai anh em đăng ký xe bus hai chiều).

9. Phí dịch vụ trông muộn:

Để tạo điều kiện cho những phụ huynh không thể đến đón con theo đúng khung thời gian trả học sinh (từ 17h30 đến 19h), trường tổ chức dịch vụ trông muộn cho học sinh. Cụ thể:

– Từ 17h30 – 18h00 :  50.000đ/lần đón muộn 

– Từ 17h30 – 18h30 :  150.000 đ/lần đón muộn 

– Từ 17h30 – 19h00 :  200.000 đ/lần đón muộn 

 • Trường hợp phụ huynh muốn đăng ký trông muộn theo tháng, phụ huynh làm đơn gửi BGH nhà trường, mức phí trông muộn thu theo tháng như sau: 

– Từ 17h30 – 18h30 :  50.000đ/lần đón muộn. 

– Từ 17h30 – 19h00 :  150.000đ/lần đón muộn.

 • Lưu ý:

– Phí trông muộn theo tháng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp. 

– Việc trông muộn không quá 19h00 là để đảm bảo cán bộ – nhân viên – giáo viên của trường có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để tiếp tục làm việc tốt hơn.

– Trong giờ trông muộn, học sinh được đọc sách, chơi các trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Khi đến đón con, phụ huynh ký vào sổ trông muộn.

10. Phí hoạt động ngoại khóa và học phẩm: Hoạt động ngoại khóa bao gồm: hoạt động thăm quan dã ngoại, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động sự kiện, lễ hội hàng năm… được nhà trường tổ chức.

Học phẩm bao gồm: đồ dùng học tập, nguyên liệu, vật phẩm… phục vụ cho các hoạt động trải nghiệm, khám phá khoa học và các hoạt động chăm sóc, giáo dục khác.

Nộp hàng năm vào đầu năm học.

Phí không được hoàn lại và không chuyển nhượng.

Học sinh vào giữa chừng nộp phí hoạt động ngoại khóa và học phẩm theo số tháng còn lại (Tính tròn tháng)

II. Quy định về chính sách phí

 1. Về các kỳ thanh toán học phí
 • Học phí tại Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory được hiểu là khoản thu cho một lộ trình đào tạo toàn diện tính theo năm học. Nhà trường không cung cấp dịch vụ giáo dục theo ngày/tuần/tháng. 
 • Đối với các khoản phí xây dựng phát triển, phí hoạt động ngoại khóa, phí học phẩm, phí sổ liên lạc điện tử: nộp 1 lần vào đầu năm học. 
 • Đối với học phí và các khoản phí dịch vụ, cha mẹ học sinh có thể lựa chọn theo các kỳ thanh toán học phí như sau:

Lựa chọn 1 – Nộp học phí và các khoản phí theo đợt (3 đợt/năm), cụ thể

 • Đợt 01: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 8, 9, 10.  Hạn nộp trước ngày 10/8.
 • Đợt 02: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 11, 12, 1 và các khoản phát sinh (nếu có). Hạn nộp là trước ngày 10/11.
 • Đợt 03: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 2, 3, 4, 5 và các khoản phát sinh (nếu có). Hạn nộp là trước ngày 10/2.

Lựa chọn 2: Nộp học phí và các khoản phí theo học kỳ – mỗi kỳ 5 tháng, cụ thể:

 • Kỳ 1: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 8, 9, 10, 11, 12. Hạn nộp trước ngày 10/8.
 • Kỳ 2: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 1, 2, 3, 4, 5 và các khoản phát sinh khác (nếu có), hạn nộp trước ngày 10/1.
 • Học sinh nộp học phí theo lựa chọn này sẽ được giảm 2% trên số học phí thực nộp.

Lựa chọn 3: Nộp học phí và các khoản phí cả năm học cụ thể:

 • Nộp học phí và các khoản phí dịch vụ cả năm. Hạn nộp là trước ngày 10/8.
 • Học sinh nộp học phí theo lựa chọn này sẽ được ưu đãi giảm 5% trên số học phí thực nộp.

Lưu ý:

 • Học sinh nhập học giữa chừng nếu nộp học phí đủ 5 tháng hoặc cả năm tính từ thời điểm nhập học sẽ được ưu đãi giảm tương ứng 2%, 5% trên số học phí thực nộp.

2. Quy định nộp học phí: Đối với những học sinh mới nhập học, học phí phải được nộp trước ngày đầu tiên tham gia học. (Học phí có thể nộp theo đợt, kỳ hoặc theo năm học). Nhà trường không chịu trách nhiệm cho việc đánh mất phiếu thu học phí.

Học sinh thôi học giữa chừng:

– Đối với học sinh Mầm non được hoàn lại số tiền học phí đã đóng sau khi trừ đi học phí (mức đầy đủ, không bao gồm miễn giảm) các ngày, các tháng đã học tại trường.

– Đối với học sinh Tiểu học, THCS thôi học trước ngày 15 được hoàn lại ½ tháng học phí, thôi học sau ngày 15 không được hoàn học phí.

2.1 Đối với trường hợp nộp không đúng hạn: 

Học phí và các khoản phí được nộp theo thời hạn ghi trên thông báo. Trường hợp phụ huynh nộp muộn sẽ áp dụng chính sách thu phí như sau:

– Nộp chậm sau hạn 10 ngày tính trên phiếu thông báo: nộp thêm 5% trên tổng số tiền phải nộp ghi trên thông báo.

– Nộp chậm sau hạn 30 ngày tính trên phiếu thông báo: nộp thêm 10% trên tổng số tiền phải nộp ghi trên thông báo.

2.2 Đối với học sinh nhập học giữa chừng: 

– Học sinh nhập học trước ngày 15 hàng tháng thì thu cả tháng học phí. 

– Học sinh nhập học sau ngày 15 thì thu ½ tháng học phí.

2.3 Đối với học sinh chưa thể theo học do ảnh hưởng của dịch Covid-19:

Các trường hợp học sinh đã nhập học nhưng chưa thể theo học tại trường do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, phụ huynh làm đơn gửi tới nhà trường thông qua Giáo viên chủ nhiệm. PH đóng phí giữ chỗ 5% học phí/tháng.

2.4 Đối với học sinh nghỉ học dài ngày: 

– Trường hợp học sinh nghỉ dài (từ 14 ngày học liên tục trong 1 tháng) có giấy xác nhận của bệnh viện sẽ được giảm trừ 30% học phí. 

– Trường hợp học sinh nghỉ dài liên tục (từ 01 tháng trở lên) và có giấy xác nhận của bệnh viện, học sinh không phải nộp học phí, tiền ăn, tiền bán trú và tiền xe (nếu có).

Đối với trường hợp xin nghỉ dài ngày:

– Nhà trường bảo lưu khoản phí nhập học, học phí tại thời điểm học sinh nghỉ học nếu PHHS nộp 5% phí giữ chỗ những tháng học sinh nghỉ. Khoản phí này sẽ thu khi học sinh quay trở lại học. 

– Trường hợp không nộp phí giữ chỗ nhà trường chỉ bảo lưu khoản phí nhập học. Học phí và các khoản phí dịch vụ sẽ thu theo biểu phí tại thời điểm học sinh quay lại học.

3.  Hình thức thanh toán:

Học phí và các khoản phí thanh toán bằng tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản.

sex videos