ĐÀO TẠO NỘI BỘ VỀ CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

Đánh giá là chìa khóa để tìm, cải thiện và phát triển tối đa năng lực của mỗi học sinh. Vì vậy, Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory luôn coi trọng hoạt động đánh giá trong cả năm học, ở mọi cấp học.

Không rập khuôn quy trình, vào đầu mỗi năm học, thầy cô các cấp trường Thực nghiệm Victory sẽ cùng Ban giám hiệu và chuyên gia giáo dục chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận cách thức đánh giá học sinh. Từ bài học của năm 2019 – 2020, thầy cô Victory đã thống nhất đưa ra những hoạt động đánh giá dựa trên triết lý và mục tiêu phát triển con người của Nhà trường trong năm học tới.

Đánh giá từng cá nhân 360o

Mỗi VICsers đều được đánh giá và nhận lời góp ý từ thầy cô, bố mẹ, bạn bè và chính bản thân. Kết thúc học kỳ I, Nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh 1 – 1 để trao đổi trực tiếp về quá trình học tập của từng học sinh. Bố mẹ không chỉ được lắng nghe lời nhận xét của thầy cô mà còn được đọc các đánh giá từ chính con và các bạn bè cùng lớp. Sau đó, bố mẹ cũng chia sẻ cách học và ý thức học tập của con tại nhà. Buổi trò chuyện diễn ra hai chiều giúp thầy cô và bố mẹ cùng nhau tìm ra định hướng học tập và phát triển tiếp theo cho mỗi học sinh.

Đánh giá quá trình và sự tiến bộ của cá nhân

Với quan niệm học sinh đều có năng lực riêng biệt và sự tiến bộ cần được xem xét trên cả quá trình học tập dài hạn, thầy cô Victory chú trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinh với chính các em trong quá khứ.

“Ngôi sao tháng”” không chỉ được trao cho các bạn học sinh đạt thành tích xuất sắc mà còn vinh danh cho cá nhân thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong quá trình học tập, rèn luyên. Đặc biệt, nếu học sinh có kết quả học tập tốt trong cả quá trình học nhưng đạt điểm kém cuối năm vì lý do sức khỏe/ tâm lý, thầy cô sẽ tạo điều kiện để các em thực hiện lại bài thi theo đúng năng lực bản thân.

Đánh giá định lượng và đưa ra định hướng phát triển

Những nhận xét cảm tính như “tốt, xuất sắc, kém, chưa đạt…” không giúp học sinh và bố mẹ hiểu rõ năng lực của các em đang ở mức độ nào, cần cải thiện ra sao. Vì vậy, các phiếu đánh giá của thầy cô Victory luôn cố gắng định lượng kết quả học tập các em ở từng kỹ năng.

Ví dụ để đánh giá khả năng đọc của học sinh lớp 1, thầy cô gửi phiếu bài văn, bài thơ cụ thể cùng số lượng đọc/phút của các em. Em nào có khả năng đọc chậm hơn yêu cầu sẽ được thầy cô ghi chú và hướng dẫn phụ huynh cách học cùng con ở nhà để cải nhiện.

Rèn luyện khả năng tự đánh giá và thể hiện thành quả học tập

Học từ mọi trải nghiệm là điều Victory luôn định hướng cho học sinh. Vì vậy, biết cách đánh giá và tự đánh giá là kỹ năng bắt buộc phải rèn luyện đối với VICsers. Cuối mỗi kỳ học, học sinh được yêu cầu ghi vào phiếu đánh giá bản thân và mục tiêu phát triển dưới sự hướng dẫn, trao đổi với thầy cô. Không chỉ nhìn nhận sự tiến bộ của bản thân, mỗi em còn viết “điều em mong muốn” với bố mẹ, thầy cô và nhà trường cải thiện để hỗ trợ quá trình học tập tiếp theo.

Ngoài ra, trong buổi họp phụ huynh cuối năm, VICsers cùng nhau lên ý tưởng và biểu diễn nghệ thuật như kịch, hát, thuyết trình… để báo cáo thành tích học tập của tập thể lớp với toàn thể bố mẹ. Hoạt động này giúp học sinh và cô giáo có thể đánh giá, góp ý lẫn nhau để cùng phát triển trong năm học mới.