THẦY CỦA TÔI

Đã từng là học trò, ai cũng có kỉ niệm về thầy, cô giáo dạy mình. Cũng như mọi người, tôi có nhiều kỉ niệm về thầy cô đã dạy mình từ tiểu học đến đại học. Ở cấp học …