PHÁT TRIỂN NHÓM KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN TRONG MÔN SCIENCE – KỸ NĂNG QUAN SÁT

“𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒂𝒕 𝒊𝒕𝒔 𝒃𝒆𝒔𝒕” – 𝑻𝒉𝒐𝒎𝒂𝒔 𝑯𝒖𝒙𝒍𝒆𝒚. Hầu hết học sinh đều trải nghiệm thế giới thông qua 5 giác quan. Vì vậy, quan sát là kỹ năng cơ bản nhất để bắt đầu khám phá …

LÊN LỚP 1, CON CẦN GÌ?

Năm học mới bắt đầu là dịp để mỗi bố mẹ nghĩ đến việc học của con nhiều hơn, đặc biệt là bố mẹ có con vào lớp 1. Thời gian này, các hiệu sách vô cùng tấp nập vì …