HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM KHỐI 6, 7, 8: VICSERS TÌM HIỂU NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TẠI ĐỀN THỜ THẦY GIÁO CHU VĂN AN & DANH NHÂN VĂN HÓA NGUYỄN TRÃI

Nằm trong định hướng đổi mới phương pháp học tập bằng tích hợp liên môn thông qua trải nghiệm, hôm nay 22/9, thầy và trò trường THCS Thực nghiệm Victory đã có chuyến tham quan vô cùng ý nghĩa tại …

sex videos