LÀM THẦY

Chúng ta ai cũng có một nghề để phục vụ, để kiếm sống. Ai cũng yêu nghề, gắn bó với nghề. Nghề nào cũng quý, cũng đáng tôn trọng.  Người lái máy bay gọi là Phi công, người chữa bệnh …