CHƯƠNG TRÌNH TIỀN TIỂU HỌC

Từ Mầm non lên Tiểu học, các con phải đối mặt với sự thay đổi lớn cả về chất và lượng, cả về thể chất lẫn tinh thần, cả kỹ năng và kiến thức. Vì vậy, việc chuẩn bị cho …