TRUNG HỌC CƠ SỞ THỰC NGHIỆM VICTORY – PHÁT TRIỂN TỐI ĐA NĂNG LỰC CÁ NHÂN 

Các bài viết liên quan:

Trường THCS Thực nghiệm Victory thuộc Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory, là thành viên khối Phổ thông Tập đoàn Giáo dục EQuest.

Học qua thực hành – Trưởng thành qua trải nghiệm là đặc điểm nổi bật ở Victory. Việc dạy học được tổ chức theo cách: Thầy giao việc – Trò làm việc; Thầy là người hướng dẫn – Trò tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức. Thầy không giảng giải, truyền thụ – Trò không thụ động tiếp thu. Nhà trường tổ chức các lớp học theo Mô hình Hội đồng tự quản học sinh, dạy học sinh biết tự phục vụ, tự quản, tự học, tự đánh giá, tự điều hành các hoạt động của lớp.

Trường Thực nghiệm Victory là nhà trường của học sinh, vì học sinh; tất cả để các em thích đi học, thích đến trường và hạnh phúc với cuộc sống thật ngay ở trường.

Nội dung giáo dục tại THCS Thực nghiệm Victory tập trung vào các lĩnh vực nền tảng: Văn hóa, Tiếng Anh, Thể chất, Bản sắc Việt; Kỹ năng văn minh và Phát triển năng khiếu nghệ thuật. Học sinh của trường được rèn luyện nhân cách, thực hành và phát triển các kỹ năng mềm; hiểu rõ bản sắc Việt; tăng cường thể chất và phát triển khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật. Đặc biệt, các em được trang bị nền tảng vững chắc về Toán, Tiếng Việt, Khoa học và còn được nâng cao khả năng tiếng Anh với định hướng dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Học sinh THCS bắt đầu định hình những năng lực vượt trội và sở thích riêng biệt của bản thân.Vì vậy, Nhà trường hướng tới giáo dục toàn diện để mỗi học sinh phát triển hài hòa, phát huy tối đa năng lực cá nhân để trở thành chính mình, không phải là bản sao của một hình mẫu cụ thể nào. Điều này được cụ thể hóa bằng 5 mục tiêu: TRÍ TUỆ KHAI MỞ, THỂ CHẤT KHỎE MẠNH, NHÂN CÁCH CAO ĐẸP, NĂNG KHIẾU ĐA DẠNG, LỐI SỐNG LÀNH MẠNH và chương trình giáo dục THỰC NGHIỆM đặc trưng hỗ trợ phát triển tối đa năng lực của mỗi cá nhân học sinh.

Tiếp nối phương pháp thực nghiệm từ cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Thực nghiệm Victory thay thế những bài giảng áp đặt, truyền thụ một chiều thành các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng ghép vào nội dung các môn học theo nguyên tắc “học đi đôi với hành”. Nếu ở Tiểu học, học sinh được rèn luyện cách tự học thông qua hệ thống hoạt động theo hình thức: Thầy giao việc, hướng dẫn – Trò làm việc, tự chiếm lĩnh kiến thức, thì ở THCS, chuỗi nhiệm vụ của giáo viên được chuyển thành những “dự án học tập” tích hợp liên môn hàng tuần hay “nghiên cứu khoa học” theo chuyên đề. Học qua dự án, qua tập dượt nghiên cứu đòi hỏi học sinh nâng cao khả năng tự học, sự chủ động khám phá thế giới xung quanh. Mỗi trải nghiệm là cơ hội để các em tự phát triển nhận thức, tư duy, kỹ năng hợp tác, giải quyết và đào sâu vấn đề.

Học vui, thích học, biết cách học và học được là mục tiêu của Trung học sơ sở Thực nghiệm Victory.

sex videos