CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC – HÀNH TRANG ĐỂ BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

Các bài viết liên quan: 

Trường Tiểu học Thực nghiệm Victory thuộc Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory và là thành viên khối Phổ thông Tập đoàn giáo dục EQuest.

Tiểu học là cấp học Giáo dục Cơ bản – giai đoạn hình thành khả năng tư duy, kỹ năng học tập và nền tảng kiến thức. Nếu ví quá trình học tập của học sinh là một “ngôi nhà” thì cấp Tiểu học chính là “móng”, “móng” phải vững chắc thì “ngôi nhà” mới có thể tự do phát triển. Hiểu rõ trọng tâm và yêu cầu của cấp học, Trường Tiểu học Thực nghiệm Victory xây dựng chương trình giáo dục toàn diện, tích hợp chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo (MOET), chương trình Tiếng Anh tăng cường theo chuẩn đầu ra CCSS Hoa Kỳ và chương trình Nhà trường – Công dân toàn cầu.

Là một trong những trường tiểu học đầu tiên theo đuổi và giữ vững triết lý giáo dục thực nghiệm, Thực nghiệm Victory áp dụng phương pháp dạy học qua trải nghiệm và thực tế trong toàn bộ chương trình học.

Ở cấp Tiểu học, học sinh tiếp cận với phương pháp thực nghiệm thông qua cách thức: Thầy tổ chức, hướng dẫn hệ thống nhiệm vụ học tập – Trò thực hiện, tự mình chiếm lĩnh kiến thức. Học sinh rèn luyện khả năng tự học, chủ động khám phá kiến thức và giải quyết vấn đề từ hoạt động trải nghiệm, thực hành của chính bản thân.

Ngoài ra, trường tổ chức các lớp học theo mô hình Hội đồng tự quản học sinh để dạy học sinh biết tự phục vụ, tự quản, tự học, tự đánh giá, tự điều hành các hoạt động của lớp. Tất cả học sinh tự giác tham gia hoạt động của lớp, thay nhau đảm nhận các vị trí lãnh đạo tập thể, cùng hợp tác, chia sẻ suy nghĩ và công việc. Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh tự tin, tự chủ trong học tập, sinh hoạt ở trường và trong cuộc sống.

Trường Tiểu học Thực nghiệm Victory có 2 hệ đào tạo riêng biệt: Hệ Chất lượng cao (E) và Hệ A

Chương trình Công dân toàn cầu (Chương trình nhà trường) chiếm hơn 20% thời lượng chương trình học tại Tiểu học Thực nghiệm Victory, bao gồm 4 cấu phần:

Chương trình Công dân toàn cầu được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục của Nhà trường, với mục tiêu giúp học sinh phát triển mạnh mẽ trí thông minh thực nghiệm (experimental intelligence) thông qua các hoạt động học gắn với thực hành và trải nghiệm, tự tin mở cánh cửa bước ra thế giới.

sex videos