3 LÍ DO BỐ MẸ NÊN CHỌN THỰC NGHIỆM VICTORY CHO SỰ PHÁT TRIỂN LÀNH MẠNH, TƯƠI SÁNG CỦA CON

1. CON ĐƯỢC PHÁT HUY TỐI ƯU NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
Nhà trường không phải là nơi “ép” con trở nên giỏi giang tất cả mọi thứ, trên mọi lĩnh vực, mà là nơi tạo điều kiện cho con tự mình nhận thức ra ưu thế và điểm yếu của bản thân. Từ đó phát triển khả năng tư duy độc lập, chủ động trong mọi hoàn cảnh và tình huống.

2. CON ĐƯỢC QUAN TÂM, LẮNG NGHE VÀ TÔN TRỌNG
Thầy cô giáo là người bạn tốt, được con tin tưởng và chia sẻ. Con học được cách lắng nghe, quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Từ đó phát triển khả năng giao tiếp xã hội, sống chan hoà với mọi người xung quanh.

3. CON ĐƯỢC PHÁT TRIỂN NHỮNG KĨ NĂNG XÃ HỘI CẦN THIẾT
CGD Victory quan niệm trường học là một xã hội thu nhỏ mà các hoạt động được tổ chức và sự giao tiếp giữa các con với bạn bè, giữa các con với thầy cô giáo…là rất quan trọng trong quá trình phát triển tâm sinh lí của trẻ. Do đó, một môi trường giáo dục an toàn sẽ là nơi chuẩn bị cho con vào đời với những hành trang quan trọng nhất: kĩ năng giao tiếp xã hội, khả năng xử lí tình huống, khả năng lắng nghe, quan tâm và hợp tác với những người xung quanh.

CGD tin rằng trường học không phải là nơi dạy cho con sự quan trọng của điểm số, mà là nơi dạy cho con những kiến thức cần thiết và là môi trường an toàn cho con phát triển lành mạnh, hạnh phúc.

sex videos